O nama

Liberalna Velika Loža Srbije je liberalna adogmatska masonska organizacija posvećena materijalnom i moralnom unapređenju, intelektualnom i društvenom napretku Čovečanstva. Kroz primere svojih članova neguje i praktikuje toleranciju, humanitarni rad i humanizam. Verna svojoj plemenitoj misiji, branilac je dubokih demokratskih ideala, ističući značaj demokratije, ljudskih prava, sekularizma i društvene solidarnosti. Osnovni prinicipi su istina, uzajamna tolerancija, poštovanje sebe i drugih, sloboda volje, apsolutna sloboda savesti, misli i izražavanja i nepovredivosti ljudskih prava. Kao organizacija Liberalne masonske orijentacije odbija bilo kakvo dogmatsko ograničenje.

Nastanak

Veliki Orijent Austrije, Veliki Orijent Rumunije i Veliki Orijent Slovenije, u prisustvu mnogobrojnih gostiju, na Svečanosti održanoj 13.03.2020. u Beogradu, uneli su masonsko svetlo i uručili Patent, kojim je po masonskim pravilima ustanovljena Liberalna Velika Loža Srbije – LVLS.

Liberalna Velika Loža Srbije je prva pravno osnovana, zvanično i međunarodno priznata liberalna masonska organizacija na teritoriji Republike Srbije, priznata u svim ostalim državama po pravilima liberalnog i adogmatskog masonstva.

Organizacija

Liberalna Velika Loža Srbije sastoji se od članova, muškaraca i žena, povezanih u ložama kao nezavisnim masonskim radionicama koje mogu biti muške, ženske ili mešovite.

Rad i unutrašnja organizacija Liberalne Velike Lože Srbije uređuju se opštim aktima: Statutom, koji je najviši pravni akt prilagođen osnovnim zahtevima pozitivnih pravnih propisa Republike Srbije koji regulišu rad udruženja građana. , zatim, Ustavom, koji je najviši unutrašnji pravni akt koji uređuje i razrađuje organizaciju i odnose u LVLS, kao i Opštim pravilnikom Reda koji bliže uređuje rad slobodnih zidara.

Liberalna Velika Loža Srbije je registrovana kao udruženje građana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije Rešenjem broj BU 3884/2020.